Ziel-Gaz

Produkty

Firma Ziel-Gaz jest producentem szerokiej gamy wyrobów do budowy i modernizacji sieci gazowych i wodociągowych.
W naszej ofercie znajdują się między innymi:
 

  • złącza PE/stal do gazu,
  • złącza PE/stal do wody,
  • przyłącza domowe do gazu,
  • przyłącza domowe do wody,
  • trójniki do wpalenia,
  • zaciski do rur,
  • słupki oznacznikowe do gazociągów i wodociągów.


Złącza PE/Stal do gazu – do stosowania w sieciach przesyłowych i rozdzielczych gazu niskiego i średniego ciśnienia z rur PE 80 i PE 100, szeregu SDR 11 i 17,6. Produkcja odbywa się w oparciu o wzór użytkowy Ru 61134 Urzędu Patentowego i Aprobatę Techniczną INiG. Istnieje możliwość wykonania połączenia kołnierzowego.
Złącza PE/Stal do wody – do stosowania w sieciach wodnych PN-10, PN-16 z rur klasy PE 80 i PE 100, szeregu SDR 11 i 17.
Przyłącza domowe do gazu – przyłącza metalowe w izolacji taśmą polietylenową typu Polyken zakończone z jednej strony rurą PE, a z drugiej zaworem ogniowym (głównym).
Istnieje również możliwość wykonania przejścia składającego się z rury PE 25 o długości od 3 do 4 metrów połączonej z 50-60 cm rury metalowej zakończonej zaworem głównym w osłonie aluminiowej.
Przyłącza domowe do wody – do wykonania przejścia przez fundament, gdzie rura PE jest narażona na różnego rodzaju czynniki.
Trójniki do wpalenia – do przyłączenia budynków lub innych obiektów, które wspawuje się w czynnych gazociągach stalowych sieci rozdzielczych.
Zaciski do rur PE – do zamykania przepływu gazu lub wody w rurociągu remontowanym lub uszkodzonym mechanicznie.