Ziel-Gaz

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Od wielu lat obserwujemy pewien trend w budownictwie mieszkaniowym, polegający na budowaniu domów na peryferiach miast. Właściciele takich domów cieszą się świeżym powietrzem, ciszą i innymi zaletami posiadania własnego domu.

Taka lokalizacja stwarza także pewne problemy. Ogromna większość terenów podmiejskich nie jest skanalizowana. W takim przypadku właściciel musi zbudować szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Szambo wydaje się na początku inwestycją tańszą, ale po podliczaniu wszystkich opłat za wywóz nieczystości okazuje się, że ponosimy przy tym rozwiązaniu ogromne koszty.

Doskonałym rozwiązaniem jest budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków. Większe koszty zakupu przydomowej oczyszczalni zwracają się w krótkim okresie z nawiązką.
Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków Bio Seigner przeznaczona jest do magazynowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych zarówno w budynkach jedno i wielorodzinnych, jak również przemysłowych.

przydomowe oczyszczalnie m