Ziel-Gaz

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia Ścieków Bio Seigner przeznaczona jest do magazynowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych zarówno w budynkach jedno i wielorodzinnych, jak również przemysłowych oraz innych zanieczyszczeń.