Ziel-Gaz

Polityka prywatności

Polityka prywatności
 
W trosce o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych informujemy, stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), że:
 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w procesie kontaktu przez stronę www (https://www.zielgaz.com.pl) jest spółka ZIEL-GAZ Kazimierz Zielińscy i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Węgrzcach (32-086), ul. Forteczna 22a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000250419, NIP: 5130073046, nr REGON: 35690067600000.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Węgrzcach ul. Forteczna 22a.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem w następujący sposób:

- mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl
- pisemnie na adres: Węgrzce (32-086), ul. Forteczna 22a
     4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane  w następujących celach:

 1. Zwarcia i wykonania umowy – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy lub pojęcia działań zmierzających do jej zawarcia.
 2. Dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest prawo do obrony przed kierowanymi do niego roszczeniami.
 3. Wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowej realizacji celów. 
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, a w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu jej wycofania.
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom działającym na zlecenie administratora w zakresie obsługi prawnej, księgowej, dostawców usług IT itp.  Dane osobowe również mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 2. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 3. przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Osobie której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 2. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 3. Zapewniamy naszym Klientom poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.