Ziel-Gaz

Zawory antyskażeniowe

Zawory antyskażeniowe zwrotne, stosuje się w instalacjach wodociągowych do zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci spowodowanym przez przepływ zwrotny.

zawory antyskazeniowe m