Ziel-Gaz

Hydranty

Hydranty podłącza się do instalacji wodociągowych w celu poboru wody w przypadku pożaru. Przeznaczone są do montażu podziemnego lub nadziemnego.

W sprzedaży posiadamy hydranty produkcji: Akwa, Hawle, Jafar, Maszrol.

Budując lub projektując sieć wodociągową koniecznie należy pamiętać o hydrantach. Hydranty to urządzenia, które umożliwiają pobór wody z głównej sieci wodociągowej. Hydranty są wyposażone w zawór i złącze do węża. Mogą być one stosowane do pobierania wody w celach gospodarczych, ale ich najważniejsze działanie to działanie przeciwpożarowe. Rozróżniane są hydranty zewnętrze i wewnętrzne. Hydranty zewnętrzne to hydranty montowane na zewnątrz budynków, na przykład na ulicach. Dzielimy je na hydranty nadziemne i podziemne. Bardzo ważna kwestią jest dbanie o ich stan, należy pamiętać, że w przypadku pożaru liczy się każda chwila, dlatego strażacy nie powinni mieć problemu z pobraniem wody. Zdecydowanie bardziej widoczne, a co za tym idzie łatwiejsze do odszukania i użycia są hydranty naziemne, te podziemne często zostają przykryte warstwą liści, śniegu czy ziemi, a odnalezienie ich zajmuje sporo czasu. W przypadku hydrantów ważne jest miejsce w jakim one stoją, ale także zachowanie mieszkańców, którzy często zastawiają te urządzenia parkując samochody. Należy zatem pamiętać, że hydrant to przede wszystkim urządzenie, które ma nam zapewnić szybką możliwość pobrania wody przez strażaków. Najlepiej wybierać więc hydranty najwyższej jakości, które gwarantują bezproblemowe użytkowanie.

hydranty mhydrant m