Ziel-Gaz

Studnie

Kineta przelotowa

Kineta zbiorcza

Rura Trzonowa

Teleskop

Manszeta

Pokrywa PP

Rura wznosząca

Uszczelki do kinety

kineta zbiorczakineta przelotowakineta przelotowa z odejsciem do rury gladkiej 425200teleskoprura trzonowa karbowana dn 600studnia strona