Ziel-Gaz

Budowa sieci kanalizacyjnej

Specjalizujemy się w dystrybucji materiałów do budowy zewnętrznych sieci wodociągowych i budowy sieci kanalizacyjnych, jak również produktów potrzebnych przy wykonywaniu przyłączy wodnokanalizacyjnych do wolnostojących budynków mieszkalnych. Oferujemy także materiały do budowy tego rodzaju instalacji sanitarnych dla większych obiektów budowanych dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej.

Towary są dostępne „od ręki” lub na zamówienie z krótkim terminem realizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą podzespołów do budowy sieci kanalizacyjnych

Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej przeznaczone są do bezciśnieniowego transportu ścieków o wartości pH2-12 i temperaturze do +40 C lub chwilowej do +60 C. Surowcem użytym do ich produkcji jest niezmiękczony polichlorek winylu PVC-U, który jest materiałem o dużej wytrzymałości, udarności i odporności na wiele substancji chemicznych. Uzupełnieniem systemu są studnie kanalizacyjne o średnicach DN 110-500 mm. Rury produkowane są w trzech klasach sztywności obwodowej: SN2, SN4 i SN8 i następujących roboczych długościach odcinków: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 i 6,0 mb.