Ziel-Gaz

System bezpieczeństwa gazu

Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej składa się z:
 

  • zaworu grzybkowego typu ZB (Pmax=0,25 bar) lub zaworu klapowego typu MAG-3 (Pmax=5 bar),
  • centralki do współpracy z zaworami odcinającymi (2 lub 4 kanały),
  • detektorów (w obudowie zwykłej lub przeciwwybuchowej),
  • sygnalizatorów (akustycznych, optycznych, akustyczno-optycznych).


Typowy system bezpieczeństwa instalacji gazowej wykrywa obecność gazów w powietrzu (gazu ziemnego, propanu-butanu, tlenku węgla), ostrzega użytkownika i informuje o uszkodzeniu, natychmiast odcina dopływ gazu do niesprawnej instalacji.

systemy bezpieczenstwa gazu m