Ziel-Gaz

Leakatory - wykrywacze nieszczelności

Oferujemy Państwu bardzo precyzyjne urządzenia do wykrywania wycieków gazów palnych i gazów toksycznych - leakatory - wykrywacze nieszczelności.
W zależności od modelu, leaktory wykrywają następujące substancje: aceton, acetylen, amoniak, benzen, benzyna, butan, chlor, etanol, gaz ziemny, heksan, metan, nafta, siarkowodór, propan, tlenek etylenu, tlenek węgla, wodór, rozcieńczalniki do farb i lakierów, rozpuszczalniki przemysłowe, czynniki chłodnicze, itp.