Ziel-Gaz

Krajowa Ocena Techniczna Zielgaz

W dniu 30.10.2019 r otrzymaliśmy Krajową Ocenę Techniczna o nr IniG-PIB-KOT-2019/001 wydanie1 wydaną przez Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy.

Krajowa Ocena Techniczna dotyczy:

Połączenia PE/STAL z kołnierzem szyjkowym: PPEK i z rurą stalową do spawania: PPE, przeznaczone do stosowania w sieciach gazowych.

Dołączamy Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych dla naszych produktów.

 deklaracja zielgaz1deklaracja zielgaz2deklaracja zielgaz2a

Kategoria: